Wethouder Jaqueline Dorenbos dient ontslag in

BEVERWIJK – Wethouder Jaqueline Dorenbos heeft deze week met onmiddellijke ingang haar ontslag ingediend. De gemeenteraadsleden zijn hierover door de wethouder per brief geïnformeerd. Dorenbos laat weten dat ze kampt met klachten die gaan in de richting van een burn-out. Ze noemt onder meer de heftige reacties op het gevoerde parkeerbeleid en het overnemen van taken van andere wethouders als oorzaken voor de ontstane situatie.

Ruim 26 jjaar was Dorenbos actief in de Beverwijkse politiek. Eerst als gemeenteraadslid voor de PvdA en later ook als wethouder. Vier keer kreeg ze van de gemeenteraad het vertrouwen om het wethouderschap te vervullen, in totaal was ze zo’n tien jaar als wethouder actief. Eind maart meldde ze zich ziek, met het voornemen om na een periode van rust de door haar behandelde dossiers weer op te pakken. Op dat laatste komt ze nu terug, ze treedt per direct af. Het stadsbestuur raakt daarmee de wethouder met de langste staat van dienst in de Beverwijkse politiek kwijt. Bovendien is momenteel nog onzeker of Brigitte van den Berg voor Beverwijk behouden zal blijven. Zij staat bij haar partij D66 op een verkiesbare plaats voor het Europees parlement.

Onlangs nam ook wethouder Cecilia van Weel afscheid van het college, haar aftreden was al bij haar benoeming besproken. Ze zou een jaar lang de rol van wethouder voor O’nS Beverwijk op zich nemen, om daarna het stokje over te dragen aan een opvolger. Dat proces verliep bepaald niet vlekkeloos, want gemeenteraadslid en mede-partijoprichter Inge Rood stond in de startblokken voor deze functie, maar bleek uiteindelijk niet de gewenste steun vanuit de coalitie te krijgen. Daarop besloot de partij uit de coalitie te stappen. Vorig jaar stapte CDA-wethouder Teun-Jan Tabak al op, hij legde om gezondheidsredenen zijn functie neer en werd opgevolgd door Niek Wijmenga.

Het rommelt dus behoorlijk in het stadsbestuur van Beverwijk en dat is al gaande sinds de verkiezingen in maart 2022. Toen boekte de partij Samen Lokaal een historische zetelwinst, door van twee naar acht zetels te schieten. Van die winst heeft partijleider en huidig wethouder Ali Bal echter nauwelijks kunnen profiteren, want door een opeenstapeling van problemen spatte de fractie al snel uiteen. Vier raadsleden stapten op uit Samen Lokaal en dat leverde drie nieuwe fracties op. Daardoor is het politieke landschap in Beverwijk behoorlijk versnipperd geraakt en dat maakt besluitvorming lastig. Per vandaag is Nevin Özütok namens GroenLinks opnieuw wethouder in Beverwijk.

Hieronder de volledige brief van wethouder Dorenbos:

Geachte gemeenteraadsleden,

Zoals u weet heb ik me op 28 maart ziek gemeld. Het afgelopen jaar heb ik veel onder stress gestaan. De portefeuille parkeerbeleid heeft mij níet alleen heel veel tijd en energie gekost, maar is ook door de aanhoudende stroom intimidaties, bedreigingen en heftige emoties bij inwoners en politiek onder mijn huid gaan zitten. Tevens heb ik veel extra werk op me genomen door het overnemen van portefeuilles van wethouder Van den Berg (Volksgezondheid) en de vertrekkende wethouders Tabak (Financiën, Bereikbaarheid) en Van Weel (Jeugdzorg en Speelbeleid). De grote druk die hierdoor is ontstaan heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik niet meer ontspannen om kon gaan met de discussie rond het interpellatiedebat parkeerbeleid. Bovendien kwam daar nog de commotie bij rond het raadsvoorstel herplant bomen door storm Poly door een achteraf ongelukkig gekozen woord: herplantplicht. Het ging daarna meer om het proces dan om de inhoud. Voor mij heel moeilijk. Het is namelijk voor mij in de politiek altijd om de inhoud gegaan: goede zaken bereiken voor Beverwijk en Wijk aan Zee.

Sinds februari dit jaar heb ik klachten die in de richting gaan van burn-out. Slecht slapen, piekeren, gauw geïrriteerd zijn, een vol hoofd en elke ochtend moe. Iedereen, die hier ook ooit mee te maken heeft gehad weet dat het dan moeilijker presteren is. lk heb dan ook de afgelopen tijd steken laten vallen, waardoor het draagvlak voor mijn functioneren als wethouder onder druk is komen te staan. lk had graag na mijn ziekte de verantwoordelijkheid voor het parkeerdossier en de herplant van de bomen en alle andere belangrijke zaken uit mijn portefeuille weer op mij genomen. Het gaat tenslotte om de inhoud, in het belang van Beverwijk. lk merk echter dat de politieke steun ontbreekt om de complexe dossiers, die ík onder mij had, in de nabije toekomst weer op te pakken. Daarom neem ik per ingang van heden ontslag, dus nog tijdens mijn ziekteproces.

lk kijk terug op een mooie politieke carrière van ruim 26 jaar, waarvan ruim 10 jaar als wethouder in ons geliefde Beverwijk. U heeft mij als raad 4 keer het vertrouwen geschonken om deze uitdagende en belangrijke functie te mogen vervullen. Dat is niet velen gegeven en ik ben u daar dankbaar voor. lk vertrouw erop u allen de hand te kunnen schudden tijdens mijn afscheid, waar binnenkort een datum voor geprikt zal gaan worden. We kunnen dan samen mooie herinneringen ophalen. Ook kijk ik terug op twee, in politiek opzicht, bijzonder roerige jaren, waarin een goed doortimmerd coalitieakkoord in de uitvoering moeizaam verliep. Mijn oproep aan u is vast te houden aan de goede zaken, die daarin staan om Beverwijk een beetje mooier, kindvriendelijk en groener te maken. De realisatie van het zwembad en IKC zijn twee zaken, die hoge prioriteit hebben. Dat verdienen onze inwoners. Gelukkig wordt dit door de aanscherping van het coalitieakkoord met de toetreding van GroenLinks in de coalitie nog eens benadrukt. Daar ben ik blij om. Maar ook de herplant van de 660 bomen na de kaalslag van vorige zomer door storm Poly moet echt doorgang vinden. Dat is een persoonlijke hartenkreet. 660 bomen, die herplant moeten worden, mogen niet de dupe worden van een gevelde wethouder.

Rest mij nog veel dank uit te spreken aan de ambtelijke ondersteuning en griffie, met wie ik 26 jaar in de hoedanigheid van raadslid en wethouder heb mogen samenwerken. De mensen van onze organisatie zijn kundig en loyaal en werken elke dag met hart en ziel aan het bereiken van de doelen van college en gemeenteraad. lk wens u allen veel succes voor het vervolg van deze raadsperiode.

Met vriendelijke groeten,

Jaqueline Dorenbos