Stadsbestuur wil parkeerbeleid aanscherpen als regulerende maatregel

BEVERWIJK – Het huidige stadsbestuur wil het betaald parkeren op zaterdag weer introduceren. Vijf jaar geleden werd besloten op zaterdag geen parkeergelden meer te heffen. Met name de VVD maakte zich hier sterk voor. Die partij maakt nu geen deel meer uit van het college.

Volgens wethouder Jaqueline Dorenbos moeten er maatregelen genomen worden om het parkeren in het centrum van Beverwijk beter te kunnen reguleren. Men wil voorkomen dat in Beverwijk de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen boven de 85% komt. Als dat namelijk gebeurt, zal het heel lastig worden om nog een vrije parkeerplaats te vinden.

De gemeente wil daarom niet alleen op zaterdag weer betaald parkeren invoeren, maar ook andere maatregelen nemen. Zo stelt men voor het parkeren op de Breestraat af te schaffen en de tweede en derde vergunning voor bewoners en bedrijven geleidelijk laten verdwijnen. Op 20 juni is in het Kennemer Theater een informatiebijeenkomst voor bewoners, op 21 juni voor ondernemers.

Reageren op de gemeentelijke voorstellen door het indienen van een zienswijze kan tot 18 juli.