Meerplein in gereedheid gebracht voor opbouw kermis: auto’s weggesleept

BEVERWIJK – Wie vanavond zijn auto nog op het afgezette gedeelte van het Meerplein had staan, zal de kosten voor het wegslepen van het voertuig moeten betalen. Een takelbedrijf is in opdracht van de gemeente Beverwijk begonnen met het wegslepen van de laatste auto’s die nog staan op de plek waar morgen de kermis verrijst.

Al enkele weken geleden werden op het grote parkeerplein in het stadscentrum opvallende gele borden geplaatst, waarop staat te lezen dat parkeren op deze locatie per vandaag 18:00 uur niet is toegestaan. Het grootste deel van het plein was aan het eind van de middag leeg, maar ongeveer twintig autobezitters hadden de boodschap kennelijk gemist. Door medewerkers van Team Handhaving wordt dan in eerste instantie geprobeerd om deze autobezitters op te sporen en te bezoeken met het verzoek het voertuig alsnog snel weg te halen. Dat lukte bij het merendeel van de nog aanwezige auto’s. Tenslotte bleven nog zeven auto’s over, die door het takelbedrijf naar een opslaglocatie worden overgebracht. Een boete zullen de betreffende autobezitters niet krijgen, wel worden ze geacht de wegsleepkosten voor hun rekening te nemen. Na betaling daarvan mogen ze het voertuig weer meenemen.